welkom

studio Haas contactpersoon Stijn Hooijer


studio Haas heeft iets met kunst. Met film, muziek en literatuur. Met beeldende kunst ook professioneel.

studio Haas wil iets met mensen. Haas maakt contact tussen mensen en kunst.

Niet alleen volgens Haas kunnen mensen niet zonder kunst. Er zijn hier zoveel redenen voor, nee, Haas noemt ze niet.

Voor een eerste contact is slechts een beetje basiskennis voldoende.

Zonder goed ontwikkelde zintuigen komt de waarde van een kunstwerk echter moeilijk over.

Toch is goed kunnen kijken en horen niet genoeg. Om de kunst en kunstenaars echt te leren kennen is verbeelding nodig.

Verbeelding is afhankelijk van de wil om te kijken en te luisteren als er eigenlijk (nog) niets waarneembaars is.

studio Haas werkt met zo weinig mogelijk (digitale) materialen.

Haas hergebruikt en moderniseert oude liedteksten en rijmpjes.

Haas gebruikt vrijwel lege ruimtes, gevonden voorwerpen of zoiets als

de vorm van de eigen hand.

 Lekker duursaam toch?